Шуліка Людмила Володимирівна

викладач філологічних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

педагогічне звання: «вчитель-методист»

стаж роботи – 23 роки.

Публікації

Шуліка Л. В. Вивчення мовної палітри Луганщини шляхом запровадження телекомунікаційного проекту / Л. В. Шуліка // Мовна палітра Луганщини : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квітня 2012 р., м. Лисичанськ) / за заг. ред. О. М. Горошкіної. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 178 - 180.

 

Шуліка Л. В. Формування мовної компетенції особистості студента вищого навчального закладу засобами інтеграції навчальної та наукової діяльності з філологічних дисциплін / Л. В. Шуліка // Збірник за результатами Міжвузівської науково-практичної конференції «Інтеграція наукової та навчальної діяльності». – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ». – Лисичанськ : ТОВ «Лисичанська друкарня», 2013. – С. 175 - 177.

 

Шуліка Л. В. Вивчення творчості Тараса Шевченка у школі засобами проектної методики / Л. В. Шуліка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони». – Київ. : ННДІУВІ, 2014. – С. 317 - 320.

 

Шуліка Л. В. Використання та створення мультимедійних навчальних програм для формування читацьких умінь учня початкової школи / Л. В. Шуліка // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14–16 листоп. 2012р.) / Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 147–149.

 

Шуліка Л. В. Використання ідей інтеграції філологічних дисциплін у практиці сучасного заняття / Л. В. Шуліка // Освіта Донбасу. – 2008. – № 2–3. – С. 100 – 106.

 

Шуліка Л. В. Наукова лабораторія як платформа для успішних інновацій у сучасній філологічній освіті (З досвіду роботи регіональної наукової лабораторії “Мовна палітра Луганщини”) / Л. В. Шуліка // Освіта на Луганщині. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 2. – С. 44–48

 

Шуліка Л. В. Поетична екосистема у збірці Ганни Гайворонської „Циганська ніч” / Л. В. Шуліка // Образне слово Луганщини : матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (10– 11 квітня 2014 р., м. Луганськ) / за заг. ред.. проф.. О. М. Горошкіної ; ДЗ «Луган. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка». – Вип. 13. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 335–337.

 

Публікації

Шуліка Л. В. Вивчення мовної палітри Луганщини шляхом запровадження телекомунікаційного проекту / Л. В. Шуліка // Мовна палітра Луганщини : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квітня 2012 р., м. Лисичанськ) / за заг. ред. О. М. Горошкіної. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 178 - 180.

 

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft