Шевирьова Ганна Георгіївна

викладач природничих дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст другої категорії»

стаж роботи – 10 років.

Сертифікати

Публікації

Шевирьова Г. Г. Впровадження новітніх інформаційних технологій на уроках екології / Г. Г. Шевирьова // Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (18 трав. 2017 р., м. Київ) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 288–291.

 

Шевирьова Г. Г. Значення природної стежини у підготовці майбутніх учителів: краєзнавчий компонент / Г. Г. Шевирьова // Краєзнавчий компонент у змісті освітніх галузей початкової школи: матеріали регіонального науково-практичного семінару Східного регіону України (м. Лисичанськ, 28 лютого 2013 р.) / ВП «Лисичанський педагогічний коледж луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ: ООО «КИТ-Л», 2013. – С. 22 – 25.

 

Шевирьова Г. Г. Методологічні аспекти формування еколого - ціннісних орієнтацій молоді / Г. Г. Шевирьова // Краєзнавчий компонент у змісті освітніх галузей початкової школи: матеріали регіонального науково- практичного семінару Східного регіону України (м. Лисичанськ, 28 лютого 2013 р.) / ВП «Лисичанський педагогічний коледж луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ: ООО «КИТ-Л», 2013. – С. 29 – 30.

 

Гуцкало О.О. Педагогічна практика як один із засобів формування майбутнього фахівця / О. О. Гуцкало, Г. Г. Шевирьова// Інтеграція наукової і навчальної роботи : проблеми, досвід, інновації : матеріали міжвузівської регіональної науково – практичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону України ( м. Лисичанськ, 19 березня 2013 р. ) – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 61 – 64.

 

Мінєнко Г. М. Стан лісових екосистем в умовах антитерористичної операції на сході України / Г. М. Мінєнко, Г. Г. Шевирьова // Всеукраїнська науковопрактична конференція «Відтворимо ліси разом», 14–15 березня: [збірник тез / за заг. ред. д. п. н., професора В. В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2017. – С. 35–38.

 

Ржевська Н. С. Сучасні інтерактивні методи і форми навчання під час вивчення географії / Н. С. Ржевська, Г. Г. Шевирьова // Збірник тез ІІ Міжнародної науково – практичної Інтернет – конференції (20 – 26 лютого 2012 року). – Луганськ : Глобус, 2012. – С. 202–204.

Шевирьова Г. Г. Сучасні інформаційні технології на уроках географії / Г. Г. Шевирьова // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі: матеріали VІІ Міжнар.наук.-практ.конф. (14-16 листоп. 2012 р.) / ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 123 - 124.

 

Шевирьова Г. Г. Термін і зміст категорії «Здоровий спосіб життя» / Г. Г. Шевирьова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 171 – 172.

 

Шевирьова Г. Г. Формування здорового способу життя школярів як актуальне завдання професійної діяльності вчителя / Г. Г. Шевирьова // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IV Міжн. науковопрактичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 23–24 березня 2017 р.) у 2 томах / гол. ред. В. М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2017. – C. 402–407.

 

Шевирьова Г. Г. Шляхи розвитку дітей з розладами аутичного спектра / Г. Г. Шевирьова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 166 – 170.

 

Шевирьова Г. Г. «Уроки серед природи» у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / Г. Г. Шевирьова, В. Є. Чурілова // Педагогічні вектори: В.О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 295-297

 

Толмачова І. Г. Вплив медіа-засобів на розвиток особистості в умовах сучасної освіти / І. Г. Толмачова, Г. Г. Шевирьова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 225 – 227.

 

Шевирьова Г. Г. Екологічні акції як засіб формування громадянської компетентності / Г. Г. Шевирьова // Формування громадянських компетентностей фахівця нової генерації : Зб. за матеріалами Всеукр. наук.-практич. конф. (15 травня 2019 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є., 2019 – С. 146 – 148.

 

Шевирьова Г. Г. Вплив інформаційного середовища на здоров’я сучасних підлітків / Г. Г. Шевирьова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 11-12 квітня 2019 р.). - К.: Київський електромеханічний коледж, 2019. - С. 85 – 87.

 

Шевирьова Г. Г. Проблема утилізації сміття в Україні / Г. Г. Шевирьова // Соціокультурні та професійні координати становлення особистості: збірник матеріалів Регіонального науково-практичного семінару, 25 квітня 2018 р., Лисичанськ. «Брянківський  коледж  Луганського  національного  університету імені Тараса Шевченка». 2018. –  с. 69-71

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft