Чурілова Вікторія Євгенівна

викладач суспільних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 11 років.

Сертифікати

Публікації

Чурілова В. Є. Досвід організації національно-патріотичного виховання у відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» / Г. М. Мінєнко, В. Є. Чурілова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 7 (296). – Ч.2. - Старобільск: ЛНУ, 2015. – С.222 – 229

 

Чурілова В. Є. Можливості використання інформаційних технологій при викладанні суспільних дисциплін у ВНЗ / Г. С. Пивоварова, В. Є. Чурілова // Інформаційні технології–2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 199 – 200.

 

Чурілова В.Є. Особливості організації Центру молодіжних ініціатив / В. Є. Чурілова // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Лисичанськ.: ФОП Чернов О.Г., 2017. – С. 204 - 206.

 

Чурілова В.Є. Особливості організації Центру молодіжних ініціатив / В. Є. Чурілова // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Лисичанськ.: ФОП Чернов О.Г., 2017. – С. 204 - 206.

 

Голота В. Є. Використання інформаційних технологій при викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу / О. О. Каралкіна, В. Є. Голота // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (14-16 листоп. 2012 р.) / ДЗ ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Вид - во ЛНУ ім.. Тараса Шевченка, 2012. – С. 62 - 64.

 

Голота В. Є. Козацький рух: потенціал патріотичного виховання учнівської та студентської молоді. Історія і сучасність козацтва в Україні / В. Є. Голота // Патріотичне становлення особистості: досвід, проблеми, інновації : зб. матеріалів обласної наук.-практ. конф. (24 листопада 2011 р., м. Лисичанськ) / За заг. ред. О. І. Бабічева, Г. М. Мінєнко. – Лисичанськ: ТОВ «Лисичанська друкарня», 2011. – С. 27 – 32.

 

Голота В. Є. Психологічний аспект використання медіа ресурсів в освітньому просторі початкової школи / Г. С. Пивоварова, В. Є. Голота // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (0202 грудня 2014, м.Суми). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 80 - 82.

 

Голота В. Є. Соціалізація дітей сиріт в умовах педагогічного коледжу/ Г.С. Пивоварова, В.Є.Голота // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). - 2015. - Вип. 2 (291). - Ч. 2. - С. 6 - 11.

 

Голота В. Є. Становлення соціальної ідентичності студентської молоді в інтеркультурному освітньому просторі / В.Є. Голота, Г.С. Пивоварова // Пошуки і знахідки: матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (квітень 2015) / [За заг. Ред. Т.А. Євтухової]. – Слов’янськ, 2015. – Вип.15. – С.41-44.

 

Голота В. Є. Філософський світогляд Івана Франка / В. Є. Голота // Перший крок у науку : Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Т.3. – Луганськ: Глобус-Прінт, 2013. – С.44–47.

 

Чурілова В. Є. Організація діяльності Центру молодіжних ініціатив в умовах функціонування органів студентського самоврядування у Відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» / В. Є. Чурілова // Україна в ХХІ столітті: тенденції та перспективи розвитку: матеріали XVII Всеукраїнської наук.-практич. конф. – К.: Видавництво Європейського університету, 2016. – С. 100 – 101.

 

Літовка О. П. Проблеми осіб з особливими потребами / О. П. Літовка, В. Є. Чурілова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Лисичанськ, 14 груд. 2016 р.). – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В., 2016. – С. 81 – 84.

 

Шевирьова Г. Г. «Уроки серед природи» у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / Г. Г. Шевирьова, В. Є. Чурілова // Педагогічні вектори: В.О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 295-297

 

Чурілова В.Є. Особливості організації Центру молодіжних ініціатив / В. Є. Чурілова // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Лисичанськ.: ФОП Чернов О.Г., 2017. – С. 204 - 206.

 

Чурілова В.  Є. Педагогічні умови формування громадянської компетентності   освітнього осередку – кабінету-панорами історії України / В. Є. Чурілова // Формування  громадянських  компетентностей  фахівця  нової  генерації:  Збірник  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня  2019 року).  –  Лисичанськ  : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету    імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с.141-146

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft