Цвік Оксана Сергіївна

викладач фізичного виховання

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст другої категорії»

стаж роботи – 13 років.

Сертифікати

Публікації

Бондаренко О.С. Актуальные проблемы спорта с собаками. Человек и собака. Психологические отношения - взаимное созидание или обоюдное разрушение? / О.С.Бондаренко // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : Матеріали міжнар. наук-практ. конф. (м. Тернопіль, 25-27 жовтня 2012 р.). - Тернопіль, 2012. - С. 135 - 139.

 

Бондаренко О.С. Актуальні проблеми розвитку спорту з собаками. Проведення занять спорту з собаками зі студентами Лисичанського педагогічного коледжу. / О.С.Бондаренко // Актуальні проблеми фізичного та валеологічного виховання учнівської молоді; теорія і практика : Матеріали Всеукраїнської наук.-практичн. конференції (м. Лисичанськ, 20 березня 2013 р.). - Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». - Лисичанськ : ООО "КИТ-Л", 2013. - С. 15-18

 

Бондаренко О.С. Вплив собаки та спорту з собаками на фізичний та морально-етичний розвиток студентів / О.С.Бондаренко // Актуальні проблеми розвитку спорту з собаками у регіоні : зб. Матеріалів регіонального семінару-виставки (15 листопада 2012 р., м.Лисичанськ) / за заг. Ред.. Г.М.Мінєнко. - Лисичанськ, 2012. - С. 6 - 8.

 

Бондаренко О.С. Вплив собаки та спорту з собаками на фізичний та моральноетичний розвиток студентів. Проведення занять спорту з собаками зі студентами Лисичанського педагогічного коледжу / О.С.Бондаренко // Удосконалення практичної професійної підготовки майбутніх фахівців у контексті сучасних вимог. Збірник матеріалів регіональної міжвузівської науково-практичної конференції: Артемівськ, 2010. – С. 48 - 51.

 

Бондаренко О.С. Человек и собака. Психологические отношения — взаимное созидание или обоюдное разрушение / О.С.Бондаренко // Підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору. Зб. матеріалів регіональної наук.-практичн. конференції. — Ч. І — Донецьк: КВНЗ «Донецький педагогічний коледж», 2011. — С. 83-90.

 

Цвік О.С. Психологічні відносини людини та собаки / О. С. Цвік // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 168-169.

 

Цвік О.С. Аспекти щасливого життя собаки і дитини / О.С. Цвік // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 230-232.

 

Цвік О.С. Актуальные проблемы спорта с собаками / О.С. Цвік // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості [Електронне видання] : зб. статей за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практич. онлайн-конф. (Слов’янськ, Україна, 21-22 березня 2019 р.) / Гол. ред. В.М. Пристинський. - Слов’янськ, 2019. - С. 90-98

 

Борисенко  Л.Л.,  Цвік  О.С.  Громадянська  компетентність  якпроблема педагогічної теорії практики / Л. Л. Борисенко, О. С. Цвік // Формування  громадянських  компетентностей  фахівцянової  генерації:  Збірникза матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня2019 року).  –  Лисичанськ: ВП  «Лисичанський  педагогічнийколедж  Луганського  національногоуніверситету    імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с. 7-13

Відео-лекції

Контролюючі програми та посібники

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft