Ткаченко Лариса Тихонівна

викладач загальнотехнічних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

педагогічне звання: «старший викладач»

стаж роботи – 51 рік.

Публікації

Ткаченко Л. Т. Умови ефективного використання проектно-технологічної діяльності студентів як майбутніх вчителів технологій / О. В. Цимбал, Л. Т. Ткаченко // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі: матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. / ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ : Вид-во ЛНУ Шевченка, 2013. - С. 94 - 100.
This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft