Соломко Сергій Васильович

викладач предметів музичного циклу

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 35 років.

Публікації

Соломко С. В. Впровадження музичних комп’ютерних програм як шлях до пізнання яскравого світу музики. / C. В. Соломко // Удосконалення практичної професійної підготовки майбутніх фахівців у контексті сучасних вимог: Збірник матеріалів регіональної міжвузівської науково-практичної конференції (24 березня 2010 р.). – Артемівськ, 2010. – С. 316 – 321. 

 

Соломко С. В. Оптимізація навчального процесу на уроках музики / О. М. Вдович, С. В. Соломко // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (02–04 грудня 2014 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 196–200.

 

Соломко С. В. Творча діяльність композиторів-аматорів Луганщини – складова національної музичної культури / С. В. Соломко, О. М. Вдович // Соціокультурні функції мистецтва у музично естетичному просторі сьогодення. Матеріали обласної науково-практичної конференції (03 квітня 2014р.). – Стаханов : ТОВ Поліграфія, 2014. – С. 31-35.

 

Соломко С. В. Використання інформаційних технологій в музичній освіті / C. В. Соломко // Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської наук.-практич. конф. молодих науковців (18 трав. 2017 р., м. Київ) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 249 – 251.

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft