Сліпецький Володимир Петрович

викладач фізичного виховання

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 24 роки.

Сертифікати

Публікації

Сліпецький В. П. Соціокультурна інтеграція студентів з обмеженими фізичними можливостями засобами фізичної культури / В. П. Сліпецький // Надання освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л», 2015. – С. 94 – 95.

 

Сліпецький В. П. Соціокультурна інтеграція студентів з обмеженими фізичними можливостями засобами фізичної культури і виховання / В. П. Сліпецький // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року.). – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ», 2016. – С.141 - 143.

 

Сліпецький В.П. Формування культури здоров’я студентів – невід’ємна частина загальної культури суспільства» / В. П. Сліпецький // Взаємодія духовного і фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IV Міжн. науковово-практичної онлайнконференції (Слов’янськ, Україна, 23–24 березня 2017 року у 2-х томах / гол. ред. В. М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ Донбаський ДПУ, 2017. – Т. 1. – С. 73–77.

 

Сліпецький В.П. Фізична культура в процесі формування всебічно розвинутої особистості / В. П. Сліпецький // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– 2017. – С. 162-164.

 

Сліпецький В. П. Фізичні вправи у воді, як засіб виховання фізичних і моральних якостей учнівської молоді / В. П. Сліпецький // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IIІ міжн. науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 24-25 березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В.М. Пристинського, О.І. Федорова. – Слов’янськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2016. – Т. 1. – 127 – 133.

 

Сліпецький В.П. Соціальна адаптація молодших школярів із депривацією слуху засобами АФК та ігрової діяльності / В. П. Сліпецький // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічнийколедж  Луганського  національногоуніверситету   імені  Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. –c. 211-214

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft