Сергієнко Наталія Володимирівна

викладач загальнотехнічних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 14 років.

Сертифікати
 

Публікації

Сергієнко Н. В. Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у Лисичанському педагогічному коледжі / Н. В. Сергієнко // Зб. матер. наук.-практ. конференції. Обл. наук.-метод. рада з пит. цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ іменні Тараса Шевченка. – 2014. – с. 150 – 154.

 

Сергієнко Н. В. Міжпредметна інтеграція як засіб підвищення ефективності викладання предметів загальнотехнічного циклу / Н. В. Сергієнко, О. В. Цимбал // Пошуки і знахідки: матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (квітень 2015р.) / [За заг. ред. Т. А. Євтухової]. – Слов’янськ, 2015. – Вип.15. – С.142 - 146.

 

Сергієнко Н. В. Особливості трудового виховання дітей з обмеженими можливостями / О. А. Брюховецька, Н. В. Сергієнко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару: «Формування здоров'я дітей різного віку з особливими потребами» (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). – Лисичанськ: ООО «КИТ-Л», 2014. – С. 83 - 85.

 

Сергієнко Н. В. Педагогічні умови підвищення кваліфікації кураторів студентських груп педагогічного коледжу / Н.В. Сергієнко // Наукова молодь: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова молодь: досягнення та перспективи». – Луганськ: Знання, 2008. – С.241 – 243.

 

Сергієнко Н. В. Роль інформаційних технологій в освітньому процесі сучасного начального закладу / Н. В. Сергієнко, Д. Є. Пахомов // Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 230–232.

 

Сергієнко Н. В. Роль інформаційної компетентності вчителя у вирішенні завдань національного становлення особистості учня у процесі трудового навчання / Н. В. Сергієнко, О. А. Брюховецька // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С.79 – 82

 

Сергієнко Н. В. Трудове виховання дітей з особливими потребами / Н. В. Сергієнко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу: матеріали Всеукраїнської наук..-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016р.). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 131 – 133.

 

Сергієнко Н. В. Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи / Н. В. Сергієнко // Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л», 2015. – С. 88 – 90.

 

Сергієнко Н. В. Інноваційний підхід у навчальному процесі з метою формування у студентів мислення і підготовці їх до професійної діяльності / Н. В. Сергієнко, О. А. Брюховецька // Нові матеріали і перспективні технології, охорона праці і професійна освіта: матеріали Всеукр. наук-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Луганськ, 4 квітня 2014р.). – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 120 - 122.

 

Сергієнко Н. В. Інтеграція наукової та навчальної роботи як засіб підвищення ефективності викладання предметів БЖД та ЦО / Н.В. Сергієнко // Матеріали науково-практичної конференції «Шляхи підвищення якості викладання нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Цивільний захист» у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації Луганської області». – Луганськ, 2011. – С.157–161.

 

Сергієнко Н. В. STEM-освіта – нові можливості для сучасного викладача та студента / Н. В. Сергієнко // STEM-ОСВІТА – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: збірник матеріалів ІІ Міжнародного науковопрактичного семінару, м. Кропивницький, 25 - 26 жовтня 2017 р. / За заг. Ред.. О.С. Кузьменко та В.В. Фоменка. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. – С. 90 – 91.

 

Kroshka S.A. Changing world for children with special needs - steps to partnership / S. A. Kroshka, N.V. Sergienko // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 244-250.

 

Сергієнко Н. В. Ресурсна кімната та ресурсний клас – інноваційний крок у сфері інклюзивної освіти / Н. В. Сергієнко, С.А. Крошка // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 196-199.

 

Брюховецька О. А. Спадщина В.О. Сухомлинського в аспекті становлення особистості / О. А. Брюховецька, Н. В. Сергієнко // Педагогічні вектори: В.О. Сухомлинський та сучасність : матеріали регіональної наук.-практичн. конф. - Лисичанськ: ФОП Чернов О.Г.,2018. – С. 37–39.

 

Брюховенцька О. А., Сергієнко Н. В. Вплив трудової діяльності на формування творчих здібностей дітей з особливими потребами / О. А. Брюховенцька, Н. В.Сергієнко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету   імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. – c. 33-34

 

Крошка С.А., Сергієнко Н.В. Змінимо світ для дітей з особливими потребами – кроки до партнерства / С.А. Крошка, Н.В.Сергієнко // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.); Ніжин (Чернігів.обл.): Лисенко М.М., 2018. – Том 43, Вип.2: Педагогіка – с.73-82

 

Сергієнко Н.В. Формування громадської компетентності учнів на уроках  трудового навчання і технології / Н. В. Сергієнко // Формування  громадянських  компетентностей  фахівця  нової  генерації:  Збірник  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня  2019 року).  –  Лисичанськ  : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного університету    імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с.120-123

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft