Сергєєва Ірина Юріївна

викладач дисциплін української філології та журналістики

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 17 років.

Публікації

Сергеева И. Ю. Интеграция культурологического и поэтического аспектов в изучении поэтического концепта на уроках литературы / И. Ю. Сергеева, О. А. Севастьянова // Інтеграція наукової і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації: Матеріали міжвузівської регіональної науково-практичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону України (м. Лисичанськ, 19 березня 2013р.). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ; ТОВ «Лисичанська друкарня», 2013 – С. 148-149.

 

Сергєєва І. Ю.Використання інформаційних технологій на уроках світової літератури / І. Ю. Сергєєва, І. В. Дорошенко // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 листопада 2013 р.) / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 131 – 134.

 

Сергєєва І. Ю.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови в початкових класах / І. Ю. Сергєєва, О. О. Кечик // Питання педагогіки,психології та методики початкового навчання : наукова дискусія: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (02-04 грудня 2014 року м. Суми). – Суми: Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С.112-117

 

Сергєєва І. Ю.Концептуальні засади модернізації управління освітою в лисичанському педагогічному коледжі / Г. М. Мінєнко, І. Ю. Сергєєва // Науково-методичні основи сучасного навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: актуальні проблеми, досвід, перспективи вдосконалення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції , 04 - 05 грудня 2013 року. – Х.: ФОП Шейніна О.В. – 2013р. – С.168-169.


Сергєєва І. Ю.Концептуальні засади інноваційного розвитку вищих навчальних закладів / І. Ю. Сергєєва, Є. Г. Нікітіна // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ялта (20-21 березня 2014 року). – Ч.1. – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014.– С. 189-193

 

Сергєєва І. Ю. Методологічні основи дослідження проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку / І. Ю. Сергєєва // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 130 – 131

 

Сергєєва І. Ю.Проблеми міфопоетичного аналізу ліричного твору / І. Ю. Сергєєва // Міфосвіт української поезії : ґенеза прочитання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Херсон, 17 грудня 2015 року) / А. В. Демченко та ін. ; Херсонський державий університет. – Херсон: ХДУ, 2016 – С.41-42

 

Сергєєва І. Ю.У чому полягає специфіка усного мовлення / І. Ю. Сергєєва // Слобожанська бесіда: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старобільськ , 9 листопада 2015 р.) / ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»; за ред. проф. Глуховцевої К. Д. – Вип. 8. – Старобільськ, 2016. – С. 147-149.

 

Сергєєва І. Ю.Характеристика просторової диференціації побутової лексики південнослобожанських говірок / І. Ю. Сергєєва // Мовна палітра Луганщини: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2012р., м. Лисичанськ ) / за заг. ред. О. М. Горошкіної. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С.29-31

 

Гречишкіна Т. О. Аспекти формування професійної компетентності вчителя ХХІ ст. / Т. О. Гречишкіна, І. Ю. Сергєєва // Оптимізація мотиваційних складників та формування ключових предметних компетенцій у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації як чинники вдосконалення підготовки сучасних фахівців (Харків, 1–3 лютого 2017 р.) : матеріали Міжрегіональної наради тренінгу викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків : ФОП Петров В. В., 2017. – С. 29 – 31.

 

Сергєєва І. Ю. Василь Сухомлинський – видатний український педагог / І. Ю. Сергєєва, А. Ганага // Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 274–276.

 

Сергєєва І.Ю. Інформаційна культура педагога / І. Ю. Сергєєва // Слобожанська бесіда-11. Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м.Старобільськ, листопад 2018р.) / ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» ; за ред. проф. Глуховцевої К.Д. – Вип11. – Старобільськ, 2018. – с.22-25

 

Сергєєва І. Ю. Культура і формування особистості / І. Ю. Сергєєва // Соціокультурні та професійні координати становлення особистості: збірник матеріалів Регіонального науково-практичного семінару, 25 квітня 2018 р., Лисичанськ. «Брянківський  коледж  Луганськогонаціонального  університету імені Тараса Шевченка». 2018. –  с.19-23

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft