Саприкіна Тетяна Георгіївна

викладач загальної педагогіки і психології

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

стаж роботи – 45 років.

Публікації

Саприкіна Т. Г. Значення веб-сайтів навчального закладу задля формування єдиного інформаційного освітнього простору / О.О. Буряк, Т. Г. Саприкіна // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (20-21 березня 2014 року). – Ч. 1. – Ялта : РВНЗ КГУ, 2014. – С. 48-52.

 

Сапрыкина Т. Г. Работа школьного психолога с детьми, требующими медицинской помощи / Т. Г. Сапрыкина // Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (20 лютого 2014 року, Лисичанськ). – Лисичанськ: ООО «КИТ - Л», 2014. – С. 81 – 83.

 

Сапрыкина Т. Г. Консультационная работа с родителями детей с трудностями в обучении / Т. Г. Сапрыкина // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року.). – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ», 2016. – С.126 - 128.

 

Саприкіна Т. Г. Психологическая помощь детям-переселенцам / Т. Г. Саприкіна // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : мат. Всеукраїнської наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 171 – 173.

 

Саприкіна Т. Г. Психолого-педагогічне дослідження рівня розвитку національної самосвідомості і інтелектуальної культури студентів коледжу / Т. Г. Саприкіна // Повідні напрямки психологічного дослідження життєвих проблем сучасної людини: матеріали регіональної міжвузівської наук.-практ. конференції 15-16 березня 2006 р. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2006. – С. 166 – 171.

 

Саприкіна Т. Г. Робота шкільного психолога з дітьми з особливими потребами // Т. Г. Саприкіна / Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 157-159.

 

Саприкіна Т. Г. Інтернет : позитивні та негативні аспекти впливу на особистість / Т. Г. Саприкіна // Кіберагресія : психолого-педагогічні та кібернетичні проблеми безпеки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-14 листопада 2012 р.) / ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 9 - 14.

 

Ігнатуша А. Л. В. О. Сухомлинський та психологія / А. Л. Ігнатуша, Т. Г.Саприкіна // Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конференції, 18–28.09.2017 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзивсистем, 2017. - С. 128–132.

 

Саприкіна Т. Г. Вчитель в інклюзивному класі / Т. Г. Саприкіна // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. науково-практичної конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 193–194.

 

Саприкіна Т. Г. Батьківська педагогіка В. О. Сухомлинського / Т. Г. Саприкіна // Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 260–263.

 

Психолого-педагогічне дослідження рівня розвитку національної самосвідомості і інтелектуальної культури студентів коледжу / Т. Г. Саприкіна // Повідні напрямки психологічного дослідження життєвих проблем сучасної людини: матеріали регіональної міжвузівської наук.-практ. конференції 15-16 березня 2006 р. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2006. – С. 166 – 171.

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft