Осіпов Ігор Володимирович

викладач загальнотехнічних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

педагогічне звання: «старший викладач»

стаж роботи – 17 років.

Публікації

Мінєнко Г. М. Інтеграція діяльності ВНЗ як засіб інтенсифікації інноваційного розвитку / Г. М. Мінєнко, Л. В. Сергієнко, І. В. Осіпов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 1. – Ч. ІІ. - С. 177 – 185.

 

Осіпов І. В. Використання інформаційних технологій у науково-педагогічній діяльності / І. В. Осіпов, В. В. Лісовецький // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (12-14 листоп. 2013 p.) / ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка». - Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С.60 - 62.

 

Осіпов І. В. Гурткова робота як складова частина практичної підготовки майбутніх вчителів технології / І. В. Осіпов // Актуальні питання теорії і практики трудового навчання: Матеріали регіональної науково-практичної конференції Східного регіону України (м. Лисичанськ, 28 лютого 2013 р.). – Лисичанськ: ООО «КИТ-Л», 2013. – С. 24 – 26.

 

Осіпов І. В. Місце ІК-технологій у системі ,,змішаного” навчання в процесі підготовки фахівців педагогічного вишу / І. В. Осіпов // Інформаційні технології–2017: зб. тез ІV Всеукр. наук.-практич. конф. молодих науковців (18 трав. 2017 р., м. Київ) / Відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 194 – 197.

 

Осіпов І. В. Пошукова-творча, дослідницька діяльність студентів як умова якісної підготовки фахівців з технологічної освіти / Г. М. Мінєнко, І. В. Осіпов // Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах модернізації освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2012 року. – Х.: ФОП Шейніна О. В., 2012. – С. 298 – 301.

 

Осіпов І. В. Розвиток технічної творчості студентської молоді / І. В. Осіпов // Інтеграція наукової і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації: Матеріали міжвузівської регіональної науково-практичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону України (м. Лисичанськ, 19 березня 2013 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ТОВ «Лисичанська друкарня», 2013. – С. 124 – 125.

 

Брюховецька О.А. Роль волонтерства у вихованні підростаючого покоління в умовах антитерористичної операції / О. А. Брюховецька, І. В. Осіпов // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2017. – С. 21–22.

 

Осіпов І. В. Роль інноваційних технологій у процесі модернізації освітньо-професійної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання / І. В. Осіпов // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (листопад 2010, ЛНУ імені Тараса Шевченка). – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – C. 114 – 119.

 

Осіпов І. В. Сутність, проблеми та шляхи реалiзацiї професiйно-прикладної підготовки майбутнiх вчителiв технологій / І. В. Осіпов // Технологічна освіта: проблеми, інновації, перспективи: матеріали міжвузівської науково-практичної web-конференції. – Лисичанськ : ТОВ «Лисичанська друкарня», 2014. – С. 62 – 67.

 

Осіпов І. В. Теоретико-методологічні основи та шляхи формування організаційної культури навчального закладу / І. В. Осіпов // Наукова молодь : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова молодь: досягнення та перспективи». – Луганськ : Знання, 2008. – С. 189 – 192.

 

Осіпов І. В. Технічна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя технологій / І. В. Осіпов // Практично-професійна підготовка студентів у системі вищої освіти і проблеми та шляхи вдосконалення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2011 року). – Х., 2012. – С. 152 – 156.

 

Осіпов І. В. Шляхи підвищення ефективності підготовки майбутніх вчителів трудового навчання / І. В. Осіпов // Формування професійно-компетентного педагога в умовах оновлення змісту навчання: Збірник матеріалів науковопрактичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Східного регіону (13 березня 2008 р.). – Красноармійськ: Видавничий центр, 2008. – С. 140–143.

 

Осіпов І.В. Реалізація самостійної роботи учнів з виготовлення кухонної дошки  Технологічна освіта в інформаційно-освітньому просторі / Матеріали Всеукраїнського інформаційно-методич-ного семінару (м. Лисичанськ, 07 квітня 2016 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ: ФОП Пронькіна К.В. – 2016. – С.47-51

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А., Борисенко Л. Л., Брюховецька О. А.,     Жалдакова Ю. В., Крилова М. О., Ляшенко К. І.,  Мурсамітова І. А., Осіпов І. В. Севастянова О. А. Від студентських ініціатив – до активного громадянина-патріота / Г. М. Мінєнко,  О. П. Літовка,  С. А. Крошка та ін. // Від студентських ініціатив – до активного громадянина патріота: колективна монографія з досвіду роботи формування громадянської позиції майбутніх фахівців засобами розвитку студентських ініціатив / авт. кол. : Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А. та ін. ; за заг. ред. С. В. Савченка ; Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”.  – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2017. – 356 с.

 

Осіпов І. В. Місце і роль навчального предмету «Технології» в системі роботи з дітьми з обмеженими можливостями / І. В. Осіпов // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету   імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. –  c. 156-159

 

Літовка  О.П.,  Осіпов І.В.  Досвід роботи зі становлення  творчих здібностей  учнівської  й  студентської  молоді  на  прикладі  діяльності  регіонального  фестивалю повітряних зміїв «Мирне небо Донбасу» / О. П. Літовка, І. В. Осіпов // Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів: збірник матеріалів/ [голова редкол. О. А.  Удалова, члени редкол.  В. М. Бабич, Ю. В. Ївженко, Л. В. Корецька, О. Д. Літвінчук, Н. К. Наумова]. – Київ, 2019. –с. 179-181

 

 

 

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft