Матліна Олена Володимирівна

викладач предметів дошкільного циклу

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

стаж роботи – 41 рік.

Публікації

Матліна О. В. Використання оздоровчих технологій в аспекті валеологічного виховання дітей дошкільного віку / С. А. Крошка, О. В. Матліна // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного віку в сучасному освітньому просторі: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 201 – 206.

 

Матліна О. В. Наступність і організація співпраці дошкільних навчальних закладів та початкової школи / О. В. Матліна, Н. М. Сидоренко // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (02–04 грудня 2014 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 65 – 69.

 

Матліна О. В. Національна ідея – основа системи патріотичного виховання / О. В. Матліна // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 129 – 130.

 

Матліна О. В. Реалізація завдань громадянського виховання – ядро соціально-гуманітарної роботи / С. А. Крошка, О. В. Матліна // Патріотичне становлення особистості: досвід, проблеми, інновації: зб.матеріалів обласної наук.-практ.конф. – Лисичанськ, 2011. – С.74 – 79.

 

Матліна О. В. Умови навчання та виховання дітей з особливостями розвитку / О. В. Матліна // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науковопрактичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 108–110.

 

Матліна О. В. Формування творчого потенціалу особистості майбутнього педагога засобами мистецтва як умова її професійної самореалізації / І. А. Мурсамітова, О. В. Матліна // Освітній процес : погляд зсередини : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 листопада 2010 р. : В 2 т. : Т. 2 : Актуальні питання розвитку культури, мистецтва, освіти. – Д. : Біла К.О.,2010. – С. 45 – 50.

 

Матліна О.В. Організація діяльності Центру молодіжних ініціатив в умовах функціонування органів студентського самоврядування у Відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» / О. В. Матліна, В. Є. Чурілова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – Вип. 6 (303). – Ч. 2. – С. 60 – 65.

 

Матліна О. В. Пріоритетні цінності дошкільного дитинства / О. В. Матліна // STEM-освіта – проблеми та перспективи : збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково-практичного семінару, м. Кропивницький, 25 - 26 жовтня 2017 р. / за заг. ред. О.С. Кузьменко та В.В. Фоменка.- Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. - С. 69 – 71

 

Матліна О. В. Екологічне виховання в спадщині В. О. Сухомлинського / О. В. Матліна // Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 190-193.

 

Матліна О.В. Безбар’єрний простір для дітей з ООП(методичні рекомендації) / О.В. Матліна, С.А. Крошка // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 136-144.

 

Аль-Хамадані  Н. Д., Матліна О. В.,Сидоренко Н. М. Творчий саморозвиток студентів в умовах лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти / Н. Д. Аль-Хамадані, О. В.   Матліна, Н. М. Сидоренко // Інноваційні  технології  в  дошкільній  освіті:  Збірник  наукових  статей  за  матеріалами  ІІ Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції,  м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р. / за  заг.  ред.  Л. О. Калмикової,  Н. В. Гавриш.  Переяслав-Хмельницький.  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2019. – с. 12-16  

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft