Ляшенко Катерина Іванівна

викладач педагогічних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст другої категорії»

стаж роботи – 5 років.

Сертифікати

Публікації

Ляшенко К. І. Smart-проект «Вивчаємо математику з Фіксиками» / К. І. Ляшенко // Розвиток сучасної субкультури дошкільника засобами інформаційного середовища : Матеріали регіонального методичного квесту (м. Лисичанськ 8 квітня 2015 р.). - Лисичанськ : ООО «КИТ–Л». – С. 89 - 92.

 

Ляшенко К. І. Використання SMART-дошки на уроках математики початковій школі / К. І. Ляшенко, М. О. Крилова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 21 квітня 2016 р.; у 2-х т. / Редкол.: І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2016. – Т. 2. – С. 230 - 233.

 

Ляшенко К. І. Вплив музики на духовно-фізичний розвиток молодший школярів / К. І. Ляшенко, В. В. Ляшенко // Актуальні проблеми фізичного виховання молоді : теорія і практика : зб. матеріалів Відкритої Всеукр. наук.-практ. конф. за участю країн СНД (6 квітня 2011 р., м. Лисичанськ) / за заг. ред. Т. Т. Ротерс. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» , 2011. – С. 199-205.

 

Ляшенко К. І. Застосування сучасних ІКТ у роботі з дітьми з особливими потребами / К. І. Ляшенко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 88 - 89.

 

Ляшенко К. І. Комунікативна компетентність вчителя початкових класів / А. Л. Ігнатуша, К. І. Ляшенко // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Суми, 09-10 грудня 2015 року). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С.121-124.

 

Ляшенко К. І. Можливості застосування SMART-технологій у роботі з дітьми з особливими потребами / К. І. Ляшенко // Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 09 грудня 2015 р.). – Лисичанськ : ТОВ «КИТ-Л», 2015. – С. 71.

 

Ляшенко К. І. Особливості формування інформаційних компетентностей молодших школярів / К. І. Ляшенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти : Науково-методичний збірник матеріалів Днів науки – (Стаханов-Лисичанськ, квітень 2015 р.). – Лисичанськ, 2015. – С. 173-177.

 

Ляшенко К. І. Особливості інноваційної діяльності викладача вищої школи в контексті формування педагогічної майстерності / В. В. Ляшенко, К. І. Ляшенко // Підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Ч. 1. – Донецьк: КВЗН Донецький педагогічний коледж, 2011. – С. 349 – 354.

 

Ляшенко К. І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання / А. Л. Ігнатуша, К. І. Ляшенко // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 108-112.

 

Ляшенко К. І. Підходи до підготовки майбутніх вчителів у світлі вимог сучасної освіти / А. Л. Ігнатуша, К. І. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – 2016. – № 6 (303). – Ч. 1. – С. 64–70.

 

Ляшенко К. І. Стратегії, зміст і технології особистісно-орієнтованого навчання / І. Г. Шевирьова, К. І. Ляшенко, В. П. Сєдих // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : Зб. матеріалів XVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Київ, 24 квітня 2015 р.) : у 2-х томах / Ред-кол. : І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2015. – Т. 2. – С. 63-66.

 

Ляшенко К. І. Сучасні інноваційні технології у початковій освіті / К. І. Ляшенко, В. В. Ляшенко // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : матеріали Всеук. наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 120 – 122.

 

Ляшенко К. І. Сучасні інформаційні технології у навчанні учнів початкової школи / К. І. Ляшенко // Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 151–153.

 

Ляшенко К. І. Інклюзивна освіта у новій українській школі / К. І. Ляшенко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» - Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 95-97.

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А., Борисенко Л. Л., Брюховецька О. А.,     Жалдакова Ю. В., Крилова М. О., Ляшенко К. І.,  Мурсамітова І. А., Осіпов І. В. Севастянова О. А. Від студентських ініціатив – до активного громадянина-патріота / Г. М. Мінєнко,  О. П. Літовка,  С. А. Крошка та ін. // Від студентських ініціатив – до активного громадянина патріота: колективна монографія з досвіду роботи формування громадянської позиції майбутніх фахівців засобами розвитку студентських ініціатив / авт. кол. : Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А. та ін. ; за заг. ред. С. В. Савченка ; Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”.  – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2017. – 356 с.

 

Ляшенко К. І. Використання ідей Василя Сухомлинського у роботі вчителя початкової школи / К. І. Ляшенко, І. Г. Шевирьова // Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конференції, 18–28.09.2017 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2017. - С. 162 – 166.

 

Ляшенко К. І. Готовність вчителя до роботи в інклюзивному класі / К. І. Ляшенко // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 139-142.

 

Ляшенко К. І. Формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти / К. І. Ляшенко // Формування громадянських компетентностей фахівця нової генерації : Збірник за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15 травня 2019 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є., 2019. – С. 51-54.

 

Ляшенко К. І. Сухомлинський В. О.: сто років актуальності / К. І. Ляшенко // Матеріали регіональної  науково-практичної  конференції «Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність». – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. – с. 178-181

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft