Ляшенко Віталій Васильович

викладач фізичного виховання

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 18 років.

Публікації

Ляшенко В. В. Використання засобів медіаосвіти у соціально-гуманітарній роботі Лисичанського педагогічного коледжу / В. В. Ляшенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучас проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти : наук. - метод. зб. матер. Днів науки. – (Стаханов - Лисичанськ, квітень, 2015). – Лисичанськ, 2015. – С. 168 - 173.

 

Ляшенко В. В. Використання засобів медіаосвіти у соціально-гуманітарній роботі лисичанського педагогічного коледжу / С. А. Крошка, В. В. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). - 2013. - № 20 (279). - С. 85 - 90.

 

Ляшенко В. В. Вплив музики на духовно-фізичний розвиток молодший школярів / К. І. Ляшенко, В. В. Ляшенко // Актуальні проблеми фізичного виховання молоді : теорія і практика : зб. матеріалів Відкритої Всеукр. наук.-практ. конф. за участю країн СНД (6 квітня 2011 р., м. Лисичанськ) / за заг. ред. Т. Т. Ротерс. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» , 2011. – С. 199-205.

 

Ляшенко В. В. Готовність вчителя фізичного виховання до інноваційної педагогічної діяльності / В. В. Ляшенко // Актуальні проблеми фізичного та валеологічного виховання учнівської молоді: теорія і практика: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ООО «КИТ – Л», 2013. – С. 71 – 72.

 

Крошка С. А., Ляшенко В. В. Ефективність забезпечення якості спортивно-масової роботи / С. А. Крошка, В.В. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету іменІ Тараса Шевченка (педагогічні науки). - 2017. - № 8 (313) листопад. - Ч. 2. – С. 30 - 38.

 

Ляшенко В. В. Ефективність спортивно-масової роботи – запорука якісної підготовки фахівця-професіонала / В. В. Ляшенко, С. А. Крошка // Взаємодія духовного і фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IV Міжн. науковово-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 23-24 березня 2017 року у 2-х томах / гол. ред. В. М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ Донбаський ДПУ, 2017. – Т. 2. – С. 289–295.

 

Ляшенко В. В. Організація роботи спортивного клубу у Лисичанському педагогічному коледжі в умовах професійно-педагогічної підготовки фахівців в галузі фізичного виховання / С. А. Крошка, В. В. Ляшенко // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IIІ міжн. науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 24-25 березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В. М. Пристинського, О. І. Федорова. – Слов’янськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2016. – Т. 2. – С. 335 – 340.

 

Ляшенко В.В. Особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами / В. В. Ляшенко / Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року.). – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ», 2016. – С.84 - 88.

 

Ляшенко В. В. Особливості інноваційної діяльності викладача вищої школи в контексті формування педагогічної майстерності / В. В. Ляшенко, К. І. Ляшенко // Підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Ч. 1. – Донецьк: КВЗН Донецький педагогічний коледж, 2011. – С. 349 – 354.

 

Ляшенко В. В. Паралімпійський рух в Україні / В. В. Ляшенко // Надання освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л», 2015. – С. 72 – 73.

 

Ляшенко В. В. Сучасні інноваційні технології у початковій освіті / К. І. Ляшенко, В. В. Ляшенко // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : матеріали Всеук. наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 120 – 122.

 

Ляшенко В. В. Інклюзивна освіта: перспективи розвитку дітей з особливими потребам / В. В. Ляшенко // Формування культури здоров’я молоді з особливими потребами: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. семінару. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ООО «КИТ – Л», 2014. – С. 67 – 68.

 

Крошка С.А. Запровадження моніторингу спортивної майстерності студентів як складна методологічна проблема / С.А. Крошка, В.В. Ляшенко // Спортивні ігри : Ел. наук. журн. - 2018. - № 4 (10). - С. 13-21.

 

Ляшенко В.В. Масаж та лікувальна фізична культура при захворюваннях органів дихання у дітей з ООП / В.В. Ляшенко // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. науко.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 125-129.

 

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft