Лабораторія історії освіти і педагогіки

Мета роботи лабораторії:

збереження, вивчення, наукова інтерпретація й презентація історії та сучасного стану вітчизняної освіти й педагогічної думки, здійснення діяльності як культурно-освітньої інституції нової формації; створення необхідних умов для формування навиків 

самоосвітньої та творчої діяльності студентів.

Лабораторія має такі підрозділи:

 • Зал історії розвитку технічних засобів навчання.
 • Зал  „Особистості в педагогіці й освіті: від історії до сьогодення”.
 • Зал історії виникнення, становлення й розвитку педагогіки й освіти.

Зал історії розвитку 
технічних засобів навчання:

 • залучення студентів та учнів до вивчення ТЗН різних поколінь; 
 • організацію навчальних та наукових проектів з вивчення ТЗН різних поколінь та їх застосування у педагогічній діяльності; 
 • поповнення експозиційної бази новими примірниками технічних засобів навчання.

Зал  „Особистості в педагогіці й освіті: 
від історії до сьогодення”:

 • пам’ятник учительській професії –  символ цінності освіти; 
 • відомості про класиків зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки; 
 • навчально-методичні та наукові доробки викладачів та молодих учених коледжу.

Зал історії виникнення, становлення й розвитку педагогіки й освіти:

 • осередок освіти й виховання майбутніх педагогів; 
 • джерело знань про історію розвитку світової та вітчизняної педагогіки;
 • відомості про класиків зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки; 
 • навчально-методичні та наукові доробки викладачів, молодих учених коледжу; 
 • засіб відродження історичної педагогічної спадщини освіти України та Луганщини; 
 • засіб формування національної свідомості, забезпечення духовної єдності педагогічних поколінь.
This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft