Лабораторія початкої освіти

Лабораторія початкової освіти створена на базі відокремленого підрозділу«Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» навесні 2013 року. 

У центрі уваги роботи лабораторії початкової освіти – орієнтація на інноваційний шлях розвитку початкового навчання, впровадження сучасних наукових досягнень в практику роботи педагогічних працівників засобами проведення експериментально-дослідницької діяльності. 

13 жовтня 2018 року на базі лабораторії початкової освіти відбулася виставка «Педагогічний коледж – платформа впровадження сучасних освітніх трендів» (модератор Ляшенко К. І.) для Президії НАПН України та Вченої ради ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Зона Відкриттів містить матеріали для творчості здобувача освіти: лепбуки з природознавства та математики; Smart box з творчими завданнями; кубики Блума, танграми, конструктори LEGO, дидактичні та роздаткові матеріали, моделі та плакати; гербарії, прилади для проведення дослідів; Mind-карти, різноманітні вироби та засоби візуалізації для проведення уроків у початковій школі.

Зона Вчителя: методичні та електронні посібники,  навчально-методичні комплекси, диски з розробками Offline-уроків, заходів, добірки методично-дидактичної літератури викладачів коледжу останніх років.

Тематична зона розташована при вході, поблизу «зеленої платформи», де подано еко-матеріали, рослини, тварин.

Комінукативна Зона – килим аудиторії, на якому «навчаються» іграшки, конструктори, борди та інші матеріали, якими може користуватися учень під час занять та на перерві, спілкуючись з однолітками.

Зона Новин: рутини та правила класу, стратегії НУШ, дипломи, сертифікати, нагороди учасників лабораторії за останні 5 років.

Метою лабораторії є формування професійної готовності майбутніх фахівців початкової освіти для роботи в умовах
сучасного інформаційного суспільства. 
 
Пріоритетними напрямками діяльності є: 
 
- створення моделі діючого навчального класу, що відповідає навчально-методичним, санітарно-гігієнічним і естетичним вимогам до сучасного кабінету початкової освіти;

- забезпечення роботи мультимедійного обладнання кабінету, активне запровадження у навчальний процес Smart-технологій;

- формування банку методичних і дидактичних матеріалів для початкової школи;

- розробка циклу мультимедійних занять, уроків з використанням Smart-дошки для початкової школи з усіх методик навчання;
 
- розвиток позитивної мотивації підвищення педагогічних майстерності викладачів методик; 
 
- вивчення ефективності запровадження медіа-освіти в межах використання сучасних технічних засобів та інноваційних педагогічних програм; 
 
- перфектизація творчого потенціалу викладачів та студентів в умовах стандартизації освіти та технологій продуктивного навчання.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ: 

 

  1. Мобільне навчання mLearning 
  2. Сторітеллінг Storytelling 
  3. Ігрове навчання Edutainment 
  4. Microlearning 
  5. Змішане навчання Blended learning 
  6. STEAM-освіта 
  7. LEGO-конструювання 
  8. Гейміфікація E-learning 
  9. Лепбук Lapbook
This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft