Лабораторія «Мовна картина світу»

Науково-дослідна лабораторія «Мовна картина світу: лінгвістичні аспекти соціокультурної комунікації» створена на базі відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012 року.

 

Мета роботи: створення цілісної мовної картини світу та усвідомлення власного місця у ній сучасною студентською молоддю, визначення ролі мови як соціокультурного чинника у творенні нації, держави, особистості; формування комунікативного простору в умовах глобалізації мов; дослідження особливостей етнолінгвокультури рідного краю; вивчення та узагальнення інноваційних процесів при викладанні філологічних дисциплін за нової української школи.

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft