Лабораторія фахової компетентності 
педагога дошкільної освіти

"Кожне слово вихователя повинно нести в собі добро, справедливість, красу – в цьому суть наших повчань. У цій справі немає дрібниць. Одне ваше слово може зруйнувати в дитини віру у вас як вихователя, збентежити дитячу душу".

В. О. Сухомлинський

Сучасна система освіти  переживає період радикальних змін.  Це пов’язано з рухом України у бік європейської спільноти, який полягає у зміненні підходів до розуміння особистості фахівця освіти, що здатний мислити конструктивно та масштабно в новій соціокультурній ситуації. Такі зміни створюють передумови до конкретних перетворень у системі вищої педагогічної освіти.  А саме, зміну традиційної парадигми  освіти на нову – педагогіку співробітництва та емпаурменту. Однак, зроблений теоретичний та практичний аналіз, дозволив зробити висновки про те, що на сьогодні не достатньо висвітлен  процес  формування фахівця освіти нового формату.  З метою залучення студентів до пошуково-дослідної діяльності у коледжі  створено лабораторію фахової компетентності педагога дошкільної освіти.

 

Лабораторію було відкрито 27 лютого 2013 року в рамках регіонального науково-практичного семінару 

«Професійна компетентність майбутнього вихователя»

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft