Гуцкало Олена Олександрівна

викладач предметів іноземної філології

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 18 років.

Публікації

Гуцкало О. О. Використання методу телекомунікаційних проектів як засобу навчання іноземної мови майбутніх фахівців / О. О. Гуцкало // Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі». - Луганськ, 2011. – С. 55 - 56.

 

Гуцкало О. О. Використання проектної технології в процесі викладання іноземних мов у коледжі / О. О. Гуцкало // Підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору: матеріали регіонально-практичної конференції (23 березня 2011 року). – Донецьк: КВНЗ «Донецький педагогічний коледж», 2011р. – С. 180-183.

 

Гуцкало О. О. Використання інформаційних технологій в умовах сучасної початкової школи / О. О. Гуцкало, І. В. Кладко // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі», Луганськ, 2013. – С. 123 - 126.

 

Гуцкало О. О. Виховання у студентів педагогічних коледжів почуття професійної відповідальності в процесі волонтерської діяльності / О. О. Гуцкало, О. А. Севастянова, М. О. Крилова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі», Лисичанськ, 2017. – С. 51-55.

 

Гуцкало О. О. Педагогічна практика як невід’ємна частина методичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи / О. О. Гуцкало, А. Л. Ігнатуша // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: Європейський вектор: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2014 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014. – С. 88-91.

 

Гуцкало О. О. Формування відповідальності студентів в процесі організації волонтерської діяльності в Лисичанському педагогічному коледжі / О. О. Гуцкало, О. А. Севастянова // Збірник матеріалів наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (22-24 квітня 2015р.) «Пошуки і знахідки», Слов’янськ, 2015. – С. 53-56.

 

Гуцкало О.О., Севастянова О.А. Формування комунікативних навичок в учнів молодших класів з порушенням слуху в процесі вивчення англійської мови / О.О. Гуцкало, О.А. Севастянова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г.– С. 40-41

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft