Гарбузюк Тетяна Володимирівна

викладач предметів музичного циклу

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 35 років.

Публікації

Гарбузюк Т.В. Вплив музики на дитину в пренатальний період / Т. В. Гарбузюк // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : матеріали V Всеукраїнської науково - практичної конференції (м. Лисичанськ 12 грудня 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С.27–29.

 

Гарбузюк Т.В. Деякі аспекти впливу масової культури на формування і виховання естетичних ідеалів та смаків української молоді / І.А. Мурсамітова, Т.В. Гарбузюк // Пошуки і знахідки: матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» / [За заг.ред. Т.А.Євтухової]. - Слов'янськ, 2015. – Вип.15. - С. 110 – 113.

 

Гарбузюк Т.В. Естетичний розвиток особистості учнів початкових класів засобами мистецтва / І. А. Мурсамітова, Т. В. Гарбузюк // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (02-04 грудня 2014 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 208 – 211.

 

Гарбузюк Т.В. Застосування принципів інтеграції в освітньому процесі навчання музичному мистецтву / І. А. Мурсамітова, Т. В. Гарбузюк // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14–16 листопада, 2012 р.) / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 91– 94

 

Гарбузюк Т.В. Музична терапія або лікувальні властивості музики / Т. В. Гарбузюк, І. А. Мурсамітова // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 09-10 грудня 2015 року). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 150 – 153.

 

Гарбузюк Т. В. Національно-патріотичне виховання як засіб формування соціальних та життєвих компетентностей студентської молоді / Т. В. Гарбузюк, І. А. Мурсамітова // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2016. – № 6. – С. 252 – 259.

 

Гарбузюк Т.В. Особистісно-орієнтований підхід у формуванні творчого розвитку майбутнього педагога засобами мистецтва / І. А. Мурсамітова, Т. В. Гарбузюк // Науковий Вісник Чернівецького університету : Педагогіка та психологія. – 2011. – Вип. 575. - С. 131– 136.

 

Гарбузюк Т.В. Роль застосування інформаційних технологій у формуванні творчого потенціалу учнів початкових класів / І. А. Мурсамітова , Т. В. Гарбузюк // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 листопада, 2012 р.) / ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 91– 94.

 

Гарбузюк Т.В. Формування творчої активності учнів початкової школи у різноманітній музичній діяльності / Т. В. Гарбузюк, І. А. Мурсамітова // Соціокультурні функції мистецтва у музично-естетичному просторісьогодення: Матеріали обласної науково-практичної конференції (м. Стаханов, 03 квітня 2014 р.). – Стаханов: ВП «Стахановський навчальний комплекс: Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 129 – 135.

 

Гарбузюк Т.В. Інтеграція в освіті як важлива умова її якості / Т. В. Гарбузюк // Інтеграція наукової і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації: Матеріали міжвузівської регіональної науково-практичної конференції (Лисичанськ, 19 березня 2013р). – Лисичанськ, 2013. – С. 46 - 47.

 

Гарбузюк Т. В. Громадянська позиція та національна освіта молоді у контексті виховної роботи / Т. В. Гарбузюк // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі: матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.) / ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ: ФОП Пронькіна К. В., 2017. – С.149 – 152.

 

Гарбузюк Т.В. Музичне виховання молодших школярів засобами мультимедійних технологій / Т. В. Гарбузюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти; Наук.-метод. збірник до днів науки (Стаханов – Лисичанськ, квітень 2015р). – Лисичанськ 2015 – С.77 - 78.

 

Гарбузюк Т.В., Мурсамітова І.А., Соломко С.В. Корекція порушень психофізичнго розвитку дітей з особливими потребами / Т. В. Гарбузюк, І А. Мурсамітова , С.В.Соломко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету   імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. –c. 45-49

 

Гарбузюк  Т. В. Проблеми  і  перспективи  формування  здорового  способу життя молоді / Т. В. Гарбузюк // Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів: збірник матеріалів/ [голова редкол. О. А.  Удалова, члени редкол. В. М. Бабич, Ю. В. Ївженко, Л. В. Корецька, О. Д. Літвінчук, Н. К. Наумова].  – Київ, 2019. – с.87-90

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft