Бахмет Марія Юріївна

викладач предметів іноземної філології

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст другої категорії»

стаж роботи – 5 років.

Публікації

Бахмет М. Ю. Особливості впливу науково-технічного прогресу на розвиток мови / М. Ю. Бахмет // Образне слово Луганщини: матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (26 травня 2017 р., м. Старобільськ) / за заг. ред. проф. А. В. Нікітіної ; Держ. закл. „Луган. нац. унт імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. – Вип. 16. – С. 20-23

 

Бахмет М. Ю., Жалдакова Ю. В. Особливості навчання іноземної мови дітей з особливими освітніми потребами / М. Ю. Бахмет, Ю. В. Жалдакова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ; ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 10-13

 

Бахмет М. Ю., Жалдакова Ю. В. Роль педагогічного працівника у процесі формування особистості в умовах військового конфлікту / М. Ю. Бахмет., Ю. В. Жалдакова // Освіта в Україні в умовах військового конфлікту на Донбасі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ: ФОП Чернов О. Г., 2017. – С.13-14.

 

Бахмет М. Ю., Жалдакова Ю. В. Особливості навчання іноземної мови дітей з особливими освітніми потребами / М. Ю. Бахмет, Ю. В. Жалдакова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ; ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 10-13

 

Гуцкало О. О. Підготовка майбутніх вчителів засобами гуманістичного виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. О. Гуцкало, М.Ю. Бахмет // Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність : Зб. матеріалів регіональної наук.-практич. конф. - Лисичанськ: ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 85-89.

 

Бахмет М. Ю. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчально-комунікативної взаємодії в процесі підготовки сучасного фахівця / М. Ю. Бахмет // Слобожанська бесіда – 11. Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності : матеріали всеукр. наук.-практич. конф. – Старобільськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. – С. 5-8

 

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft