Аль-Хамадані 
Наталія Дмитрівна 

викладач дисциплін дошкільного циклу

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж педагогічної роботи – 18 років.

Публікації

Аль-Хамадані Н. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку засобами смарт-технологій / Н. Аль-Хамадані, К. Піменова // Дошкільна освіта : від традицій до інновацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студенів, аспірантів та молодих науковців (30-31 березня 2016 року, м. Суми) . – Суми: ФОП Цьома С. П., 2016. – С. 77 – 80.

 

Аль-Хамадані Н. Формування національної свідомості у дітей дошкільного віку засобами смарт-технологій / Н. Аль-Хамадані, А. Попоковська // Дошкільна освіта : від традицій до інновацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студенів, аспірантів та молодих науковців (30-31 березня 2016 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П.,2016. – С. 11 – 14.

 

Сидоренко Н.М., Аль-Хамадані Н.Д.  Формування у молоді національної свідомості та самосвідомості як основа виховання Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – 2016. – № 6 (303) жовтень Ч. 1. – С. 286-293

 

Аль-Хамадані Н. Вплив медіа-засобів на становлення особистості дитини дошкільного віку / Н. Д. Аль-Хамадані // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2013. – № 8. – Ч. І. – С. 34-38.

 

Аль-Хамадані Н. Д. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку як пріоритетний напрямок сучасної національної освіти / Н. Д. АльХамадані, О. М. Вдович, Н. М. Сидоренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2015. – №7 (296) жовтень. - Ч. 2. – С. 180 – 186.

 

Аль-Хамадані Н. Д. Становлення самості дитини раннього віку в умовах сучасного медіа-простору / Н. Д. Аль-Хамадані // Розвиток сучасної субкультури дошкільника засобами інформаційного середовища: Матеріали регіонального методичного квесту. Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ООО «КИТ – Л» 2015. – С. 7 - 10.

 

Гаврютіна Н. Д. Формування соціального здоров’я дитини засобами казкотерапії / Н. Д. Гаврютіна, Д. Капустіна // Дошкільна освіта: традиції та інновації сучасної теорії і практики : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квітня 2012 р., м. Лисичанськ) / за заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 46 – 50.

 

Гаврютіна Н. Д. Валеологічне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобом організованого експериментування / Н. Д. Гаврютіна // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Наук.-теоретичний зб. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – С. 53–57.

 

Гаврютiна Н. Д. Творча лабораторія вихователя як засіб формування творчого фахівця / Н. Д. Гаврютіна // Дошкільна освіта: традиції та інновації сучасної теорії і практики : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квітня 2012 р., м. Лисичанськ) / За заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 44 – 46.

 

Аль-Хамадані Н. Д. Організація інклюзивного середовища в дошкільному навчальному закладі /                Н. Д. Аль-Хамадані //  Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету   імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2016. – с. 10-13

 

Аль-Хамадані Н. Д. Феномен професійної позиції майбутнього вчителя в ідеях В. Сухомлинського / Н. Д. Аль-Хамадані, О. П. Літовка // Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, 18-28.09.2017 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2017. – С. 10 - 14.

 

Аль-Хамадані Н.Д. Педагогіка Сухомлинського: творче мислення як особлива властивість і процес самореалізації особистості / Н.Д. АльХамадані, Н.М. Сидоренко // Педагогічні вектори В. О. Сухомлинського та сучасність: матеріали регіональної науково-практичної конференції (28 вересня 2018 року, м. Лисичанськ). – Лисичанськ: ФОП Чернов О. Г. – 2018. – С. 11–15.

 

Аль-Хамадані Н. Д., Сидоренко Н.М.  Сучасні вимоги до виховання дітей з ООП  /  Н. Д. Аль-Хамадані, Н.М.  Сидоренко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету   імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. – с. 199-201

 

Аль-Хамадані  Н. Д., Матліна О. В.,Сидоренко Н. М. Творчий саморозвиток студентів в умовах лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної  освіти / Н. Д. Аль-Хамадані, О. В. Матліна, Н. М. Сидоренко // Інноваційні  технології  в  дошкільній  освіті:  Збірник  наукових  статей  за  матеріалами  ІІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції,  м. Переяслав-Хмельницький, 28–29  березня 2019 р. / за  заг.  ред.  Л. О. Калмикової,  Н. В. Гавриш.  Переяслав-Хмельницький.  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2019.  – с. 12-16

 

Аль-Хамадані Н.  Д.  Сидоренко  Н. М.  Формування  громадянської  компетентності дошкільників / Н. Д. Аль-Хамадані, Н.М.  Сидоренко // Формування  громадянських  компетентностей  фахівця  нової  генерації:  Збірник  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня  2019 року).  –  Лисичанськ  : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету    імені  Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с. 123-126

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft