Вітаємо Вас на сайті 
віртуального методичного кабінету!

Навчально-методичний кабінет ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» функціонує як  опорна ланка керівництва закладу освіти в роботі з педагогічними кадрами. У своїй діяльності методичний кабінет керується:

 

 

Керівництво роботою навчально-методичного кабінету в навчальному закладі здійснюється 

завідувачем кабінету, який співпрацює з заступником директора з навчальної роботи.
 

Кадрове забезпечення навчально-методичного кабінету

Завідувач навчально-методичного кабінету

Сергієнко Лариса Василівна

Кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист.
 

Закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури» (1992), магістратуру Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» (2003), аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)» (2009). Захистила  дисертаційне дослідження «Методика формування комунікативної компетентності на заняттях з української мови студентів педагогічного коледжу засобами дидактичної гри» (Луганськ, березень 2013). Автор комп'ютерної контролюючої програми «Українська мова», дистанційного курсу «Сучасне ділове мовлення», 15 

статей та тез за результатами участі у наукових конференціях.

 

Переможець конкурсів «Кращий куратор групи», електронних підручників ЛНУ імені Тараса Шевченка (електронна контролююча програма «Українська мова»).

Методична служба:

Сергєєва Ірина Юріївна

Викладач дисциплін загальної філології. 1993-1997 рр. – навчання у Лисичанському педагогічному училищі, дошкільне відділення.

 

2001р. закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Т.Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і

літератури та зарубіжної літератури.

 

2003 р. отримала диплом магістра за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію

філолога, викладача української мови та літератури.

Саприкіна Тетяна Георгіївна

Викладач загальної педагогіки і психології вищої категорії зі званням «методист».

 

Протягом 1965-1969 р.р. навчалася у Курському педагогічному училищі на спеціальності «Початкова освіта».

З 1969 р. по 1974 р навчалася в Московському державному педагогічному інституті імені В.І.Леніна на педагогічному факультеті (відділення педагогіки і психології). Отримала спеціальність викладача педагогіки і

психології з додатковою спеціалізацією «Методист початкової освіти».

 

З 1974 р. і по теперішній час є провідним викладачем психолого-педагогічних дисциплін Лисичанського

педагогічного коледжу.

складається на навчальний рік і затверджується  директором навчального закладу.

Навчально-методичний кабінет – центр науково-дослідної роботи студентів та викладачів коледжу, який:

 • організує і проводить науково-практичні конференції, семінари;
 • презентує видавничу та науково-методичну діяльність викладачів;
 • пропагує передовий педагогічний досвід;
 • організовує участь викладачів та студентів у регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних наукових заходах;
 • організовує співпрацю з науковцями Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • організовує навчання викладачів в магістратурі, аспірантурі; проходження курсів підвищення кваліфікації;
 • забезпечує науково-методичний супровід  реалізації  Прорами освітньої діяльності ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ  імені Тараса Шевченка» щодо реалізації інноваційних підходів до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти;
 • забезпечує поступове залучення студентів до науково-дослідної роботи в коледжі з урахуванням специфіки майбутньої професії.

На базі навчально-методичного кабінету організовано роботу 
навчально-методичної лабораторії коледжу, в структуру якої входять:

Створення тематичних навчальних та фахових проектів з використанням бази:

Система науково-дослідної роботи викладачів:

 • участь у роботі постійно діючого науково-методологічного семінару «Розвиток особистості у сучасному медіа-просторі»;
 • інноваційна діяльність щодо застосування сучасних освітніх технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців для освіти України;
 • підвищення наукового рівня, пропаганда педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях;
 • участь у роботі навчально-методичних лабораторій; методичного майданчика; у міжнародних та Всеукраїнських наукових форумах, конкурсах, олімпіадах, наукових проектах;
 • керівництво тематичними навчальними та фаховими проектами студентів.
Основним показником ефективності освітньої діяльності сучасного закладу 
 освіти є якісна підготовка фахівця, що вимагає формування
 інноваційного освітнього середовища, яке передбачає:
 • удосконалення організації й методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізацію кадрового потенціалу;
 • комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами діяльності.

Сучасний освітній процес – це акцент на навчання, активну пізнавальну діяльність студента. У таких умовах принципово змінюється роль і праця педагога, інтеграційний критерій хорошої підготовленості якого в сучасних умовах може бути представлений тріадою якостей: педагогічна майстерність + мистецтво комунікування +

застосування інноваційних технологій.

Основними компонентами розвитку освіти інноваційного типу у 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка» є:

 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
 • організація системи змішаного навчання на базі коледжу;
 • удосконалення організаційного та навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розширення інноваційного інформаційно-освітнього середовища як засобу підготовки фахівців в умовах єдиного європейського освітнього простору.

У ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» створено єдине інформаційно-освітнє середовище: сучасна матеріальна база, достатній рівень інформаційної культури викладачів, творче застосування у процес підготовки фахівців сучасних освітніх технологій, єдиний коледжний електронний банк навчально-методичних комплексів, фонд авторських електронних підручників та контролюючих програм з циклу професійно орієнтованих дисциплін, профільні спеціалізовані кабінети, лабораторії та кабінети-музеї, діяльність 

Web-сайтів коледжу.

 

Проблема коледжу на 2018-2023 роки: «Інноваційні підходи до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних 

е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти».

 

Моніторинг якості освітньої діяльності 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 
здійснює навчально-методична рада коледжу у складі:

 • Тарарива Л. Ю. – голова ради, заступник директора з навчальної роботи;
 • Мінєнко Г. М., директор коледжу;
 • Літовка О. П., заступник директора з соціально-гуманітарної роботи;
 • Сергієнко Л. В., завідувач навчально-методичного кабінету;
 • Толмачова І. Г., завідувач денного навчання;
 • Сергєєва І. Ю., голова ц. к. журналістики, голова профспілкової організації коледжу, методист, секретар адміністративної наради;
 • Ігнатуша А. Л., завідувач навчально-виробничої практики,
 • Ляшенко К.І., голова ц. к. загальної та дошкільної педагогіки і психології;
 • Шуліка Л. В., голова ц. к. загальної філології;
 • Демченко П. Є., голова ц. к. загальнотехнічних та математичних дисциплін;
 • Крошка С. А., голова ц. к. фізичного виховання;
 • Пивоварова Г. С., голова ц. к. суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін;
This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft